Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Dialogmöte 2 December – besök av Carl Johan Sonesson (Moderaterna)

Den andre december genomförde Funktionsrätt Skåne ett Dialogmöte på Malmö Live där Carl Johan Sonesson (Moderaterna) närvarade och berättade om sin agenda för kommande mandatperiod och även svarade på frågor från närvarande organisationer. Vi avslutade sedan med en gemensam jullunch.

Mötet började med att Thomas Larsson informerade om pågående verksamhet på Funktionsrätt Skåne. Han informerade om att i projektet ”Betala med ansiktet” har Thilia Nyberg och Natalie Bengtsson varit ute i 30 av 38 medlemsorganisationer och genomfört workshops med totalt 150 medlemmar. Alla som har deltagit kommer att bjudas in till ett seminarium den 21:e februari 2023 för att lyssna på resultatet av projektet.

Thomas berättade även att Funktionsrätt Skåne kommer att göra om sin hemsida för att möjliggöra bättre och mer kommunikation.

Carl Johan Sonesson (M) gick igenom uppbyggnaden för Region Skånes organisation. Han berättade om arbetet med att bättre koppla samman de mindre sjukhusen i regionen, ett steg i arbetet med God- och Nära vård.  En ny fördelning av tjänstemännen kommer att införas vilket ger en förvaltning som speglar en lokal förankring för att kunna lyfta upp frågor och bättre spegla den politiska organisationen.

Carl Johan berättade även om deras satsning: ”Vi satsar på vården”

  • Strateg i för att varje skåning ska kunna ha fast läkarkontakt
  • Titta på möjligheten för att införa listningstak hos fasta läkare
  • Stora satsningar för att stärka barn och ungdomspsykiatrin och psykiatrambulanser. Psykiatriambulanser gör stor nytta, de ger en bättre vård för individen och en bättre arbetsmiljö för personalen.
  • Gemensamma väntelistor – för att man som patient själv ska kunna bestämma om man vill ta den första lediga tiden och då kanske behöva åka en bit för att ta sig dit, eller om man vill fortsätta att vänta på att få en tid på det sjukhus/vårdcentral som är närmast.
  • Reformerad incitamentsmodell för operationsverksamheten, målet är fler operationer.
    Om de mindre sjukhusen gör mer än vad de behöver kommer detta att avlasta de stora sjukhusen. Därför borde sjukhusen få mer pengar när de gör mer och för detta behövs en ny incitamentsmodell.
Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content