Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Funktionsrätt Skånes årsmöte 2023

Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver. Carina Zackau – ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne var mötesordförande och välkomnades av Lars A. Ohlsson, Vice ordförande i Funktionsrätt Skånes styrelse.

Carina Zackau

Dagordningens punkter följdes och beslut samt fastställande av verksamhet- och ekonomisk plan för 2023 genomfördes. Avslutningsvis presenterade Carina Zackau framtidens kollektivtrafik i Skåne och ett spännande projekt i Trelleborg. Projektet handlar om att införa självkörande bussar som kan köra i 20 km i timmen som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken. Det som planeras för nu är framtiden och Carina Zackau lyfte flertalet gånger vikten av att lära oss av de som redan använder framtidens kollektivtrafik. Med exempel på planering av avgångar och schemaläggningar för trafik samt de självkörande bussarna användes Japan som föredöme för kollektivtrafiken i Skåne. Carinas presentation medförde många frågor hos deltagarna i rummet. Bland annat frågan om förbättring:

– “Mycket i kollektivtrafiken fungerar inte om man har en funktionsnedsättning, borde inte Skåne ta täten och göra den bättre?” 

Årsmötet - bild från lokalen med alla närvarande
Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content