Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Funktionsrätt Skånes årsmöte 2023

Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver. Carina Zackau – ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne var mötesordförande och välkomnades av Lars A. Ohlsson, Vice ordförande i Funktionsrätt Skånes styrelse.

Carina Zackau

Dagordningens punkter följdes och beslut samt fastställande av verksamhet- och ekonomisk plan för 2023 genomfördes. Avslutningsvis presenterade Carina Zackau framtidens kollektivtrafik i Skåne och ett spännande projekt i Trelleborg. Projektet handlar om att införa självkörande bussar som kan köra i 20 km i timmen som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken. Det som planeras för nu är framtiden och Carina Zackau lyfte flertalet gånger vikten av att lära oss av de som redan använder framtidens kollektivtrafik. Med exempel på planering av avgångar och schemaläggningar för trafik samt de självkörande bussarna användes Japan som föredöme för kollektivtrafiken i Skåne. Carinas presentation medförde många frågor hos deltagarna i rummet. Bland annat frågan om förbättring:

– “Mycket i kollektivtrafiken fungerar inte om man har en funktionsnedsättning, borde inte Skåne ta täten och göra den bättre?” 

Årsmötet - bild från lokalen med alla närvarande
Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content