Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Funktionsrätt Skånes årsmöte 2023

Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver. Carina Zackau – ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne var mötesordförande och välkomnades av Lars A. Ohlsson, Vice ordförande i Funktionsrätt Skånes styrelse.

Carina Zackau

Dagordningens punkter följdes och beslut samt fastställande av verksamhet- och ekonomisk plan för 2023 genomfördes. Avslutningsvis presenterade Carina Zackau framtidens kollektivtrafik i Skåne och ett spännande projekt i Trelleborg. Projektet handlar om att införa självkörande bussar som kan köra i 20 km i timmen som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken. Det som planeras för nu är framtiden och Carina Zackau lyfte flertalet gånger vikten av att lära oss av de som redan använder framtidens kollektivtrafik. Med exempel på planering av avgångar och schemaläggningar för trafik samt de självkörande bussarna användes Japan som föredöme för kollektivtrafiken i Skåne. Carinas presentation medförde många frågor hos deltagarna i rummet. Bland annat frågan om förbättring:

– “Mycket i kollektivtrafiken fungerar inte om man har en funktionsnedsättning, borde inte Skåne ta täten och göra den bättre?” 

Årsmötet - bild från lokalen med alla närvarande
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
På Funktionsrätt Skånes årsmöte den 26 maj 2023 avtackade vi Sven-Olof Johansson för hans tid i styrelsen. Sven-Olof tillhör föreningen Autism och under 13 år har han bidragit med sin långvariga kunskap och äkta närvaro i styrelsens föreningsarbete. Det är vi mycket tacksamma för och Sven-Olof kommer vara saknad!
Funktionsrätt Skåne
Skip to content