Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Funktionsrättsbyrån erbjuder juridisk rådgivning 

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.

Funktionsrättsbyrån erbjuder juridisk rådgivning som rör vuxna med funktionsnedsättning. Till Funktionsrättsbyrån kan personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kostnadsfritt vända sig för att få olika typer av stöd och råd. De lyssnar och förklarar vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar du kan ta för att kräva din rätt. Funktionsrättsbyrån utgår alltid från ett funktionsrättsperspektiv och från Funktionsrättskonventionen.

Rådgivning via telefon

Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning via telefon två halvdagar i veckan. Tjänsten är helt gratis. Funktionsrättsbyrån drivs av Funktionsrätt Sverige. Det är ett treårigt projekt som startade 2021. Målet är att hitta en möjlighet för att driva verksamheten vidare efter att projektet avslutats. 

Tyvärr kan Funktionsrättsbyrån idag inte erbjuda barn med funktionshinder juridisk hjälp. Här får vi hänvisa till Artikel 7 i Funktionsrättskonventionen.  

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content