Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Inleder året med samrådsträffar

Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.

De första samrådsträffarna inom områdena vårdkedjan och färdtjänsten har nu varit. Ett tjugotal deltagare var på plats för att diskutera. Stefan Johansson och Tommy Hagström från Begripsam var på plats som moderatorer.

Prioritering inom stora områden

Både färdtjänsten och vårdkedjan är områden som består av många delar. För att ringa in vilka delar som var viktigast för deltagarna fick de skriva upp behov och problem på lappar. Dessa kategoriserade sedan moderatorerna tillsammans med Funktionsrätt Skånes kanslipersonal.

Deltagarna fick sedan prioritera bland de olika kategorierna för att tillsammans ta reda på vilket område som var viktigast att börja diskutera. I gruppen som diskuterar färdtjänsten prioriterade de utförande och kunskap om funktionsnedsättning. Vad gäller vårdkedjan var det organisationen som blev första området att diskutera.

Alla bidrar till analysen

Samrådsträffarna bygger på delaktig aktionsforskning. Det betyder att alla som är med hjälps åt att ta fram slutsatserna. På så sätt kan underlaget ge en nyanserad och förankrad bild av vad vi faktiskt tycker. Därför är det viktigt att även du som inte deltog i samrådträffen kommenterar underlaget.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content