Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Inleder året med samrådsträffar

Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.

De första samrådsträffarna inom områdena vårdkedjan och färdtjänsten har nu varit. Ett tjugotal deltagare var på plats för att diskutera. Stefan Johansson och Tommy Hagström från Begripsam var på plats som moderatorer.

Prioritering inom stora områden

Både färdtjänsten och vårdkedjan är områden som består av många delar. För att ringa in vilka delar som var viktigast för deltagarna fick de skriva upp behov och problem på lappar. Dessa kategoriserade sedan moderatorerna tillsammans med Funktionsrätt Skånes kanslipersonal.

Deltagarna fick sedan prioritera bland de olika kategorierna för att tillsammans ta reda på vilket område som var viktigast att börja diskutera. I gruppen som diskuterar färdtjänsten prioriterade de utförande och kunskap om funktionsnedsättning. Vad gäller vårdkedjan var det organisationen som blev första området att diskutera.

Alla bidrar till analysen

Samrådsträffarna bygger på delaktig aktionsforskning. Det betyder att alla som är med hjälps åt att ta fram slutsatserna. På så sätt kan underlaget ge en nyanserad och förankrad bild av vad vi faktiskt tycker. Därför är det viktigt att även du som inte deltog i samrådträffen kommenterar underlaget.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content