Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Nu startar två projekt för mer tillgänglig kollektivtrafik

Funktionsrätt Skåne inleder i vår två olika projekt med Skånetrafiken och Öresundståg. Båda med syfte att skapa mer tillgänglig kollektivtrafik i framtiden. Det ena projektet handlar om att bidra med kunskap om tillgänglighet inför upphandling av nya Öresundståg. Det andra har fokus på att göra det enklare att köpa biljetter.

Nya Öresundståg

Öresundståg planerar att köpa in ett stort antal nya fordon som ska gå i trafik kring 2031. För dem är det viktigt att de nya fordonen möter dagens alla tillgänglighetskrav och upplevs som tillgängliga av resenärerna. För att få in mer kunskap om funktionsnedsättningar vill Öresundståg inleda ett längre samarbete med Funktionsrätt Skåne inför upphandlingen. De vill lära sig vad som är viktigt att tänka på för att de nya fordonen ska bli tillgängliga.

Lättare att köpa biljett

Idag är det stora grupper som tycker att det är svårt att köpa biljett för resor med buss och tåg i Skåne. Många upplever att Skånetrafikens app är svår, andra kan inte köpa biljett på grund av att de saknar BankID. Dessutom finns det få bemannade biljettkontor. Av många anledningar, livskvalitet, miljö, hälsa, ekonomi med mera, är det viktigt att fler kan resa kollektivt och klarar att köpa biljett själv. Funktionsrätt Skåne inleder därför ett samarbete med Skånetrafiken för att hitta nya mer tillgängliga sätt att betala för resorna.

– Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne. Vår förening omfattar 38 olika funktionshinderföreningar i Skåne. Sammanlagt har vi därför både bred och djup kunskap om att resa kollektivt med olika former av funktionshinder. Genom detta samarbete kan vi bidra till mer tillgänglig kollektivtrafik för alla skåningar.

Foto: Lars Dareberg, Skånetrafiken

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Här var det otydligt hur man ska gå. Varför är det inget övergångsställe? Oj där kom en cyklist! Vi testade en ny metod för att mäta hur det är att som fotgängare navigera på öppna platser där många trafikantgrupper rör sig i olika riktningar.
Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content