Trävägg och små blommor.

Personcentrerad vård ser individen

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som ger en tryggare vård som tar till vara på vårdens resurser. Katja Finger, projektledare, och Catarina Wallengren Gustafsson, universitetslektor från Centrum för personcentrerad vård (GPCC) gästade vår ordförandedialog 4 december.

Personcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvården ser vem patienten är bakom det akuta behovet av vård.

– Den största utmaningen för hälso- och sjukvården är att börja se patienten som en person som kan ha en diagnos, inte som någon som är sin diagnos. Först när hälso- och sjukvården tänker på det här sättet kommer systemen att följa efter. Idag uttrycker gärna ledare, personal och chefer att hälso- och sjukvården redan arbetar personcentrerat. Det är också en utmaning. Dessutom finns det en bråttomkultur i verksamheterna men personcentrerad vård kräver kunskap och eftertanke. Personalen måste få tid till att reflektera säger Catarina Wallengren Gustafsson och Katja Finger, GPCC.

Genom att lyssna på patientens egna berättelse kommer de egna, unika förmågorna och behoven fram. Därefter kan vården, rehabiliteringen eller annan omsorg skräddarsys. Resultaten blir bättre. Till exempel känner sig patienten tryggare. Även vårdtiden blir kortare och risken för återfall minskar.

– Förutsättningarna för personcentrerad vård skapar patienten och hälso- och sjukvården tillsammans. Det ger uttryck för en ny sorts demokrati där vi som äger frågan tar den i egna händer. För att personcenterad vård ska hända måste patienten och hälso- och sjukvården mötas. Det menar vi att Funktionsrätt Skåne kan bidra till säger Katja Finger och Catarina Wallengren Gustafsson, GPCC.

Dela detta inlägg på: