Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Region Skåne ingår avtal med Funktionsrätt Skåne 

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.

– För oss är våra medlemmars behov det viktigaste och genom detta avtal hoppas vi kunna ta tillvara på deras erfarenheter och föra deras talan regionalt säger Thomas Larsson, Verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne.

Vill du läsa pressmeddelandet i sin helhet kan du klicka på länken nedan: 

Länk till pressmeddelandet

Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden skakar hand
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
På Funktionsrätt Skånes årsmöte den 26 maj 2023 avtackade vi Sven-Olof Johansson för hans tid i styrelsen. Sven-Olof tillhör föreningen Autism och under 13 år har han bidragit med sin långvariga kunskap och äkta närvaro i styrelsens föreningsarbete. Det är vi mycket tacksamma för och Sven-Olof kommer vara saknad!
Funktionsrätt Skåne
Skip to content