Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Samverkan är temat i Höllviken

Representanter för 19 av Funktionsrätt Skånes 36 medlemsorganisationer samlades på Falsterbo Kursgård för att medverka i ordförandedialogen. Tillsammans med styrelsen och kanslipersonalen tog deltagarna del av föreläsningar av gästerna från SUS, Multihelix och Begripsam. Teman för dagen var samverkan, e-hälsa och den skånska hälso- och sjukvården.

Dagen bestod av många diskussioner som fångade olika perspektiv då mer än hälften av våra medlemsorganisationer var representerade. Det är Funktionsrätt Skånes styrka att det finns så många olika grupper i en samarbetsorganisation.

Den skånska hälso- och sjukvårdens kommande utmaningar

Björn Eriksson, förvaltningschef på SUS, berättade om organisationsförändringen universitetssjukvården i Skåne står inför. Förändringen är ett första steg i en större förändring som SUS ska genomgå de kommande åren. Hälso- och sjukvården behöver bland annat stärka patientens rätt och se till att patientens behov blir uppfyllda.

– Jag vill se en organisation med större fokus på kärnverksamheten, och med en ledningsorganisation som präglas av stärkta mandat i vårdverksamheterna, mer tillit och mindre kontroll och detaljstyrning sa Björn Eriksson tidigare i år när förslaget om omorganisationen lades fram.

E-hälsan blir viktig för en effektiv vård

Digitaliseringen och e-hälsan kan effektivisera vården, något som Björn Eriksson berättade om. Till exempel kan en mottagning följa upp cirka 20 gravida diabetiker per dag tack vare digitala tjänster. Utan dessa sjunker antalet uppföljda patienter till åtta per dag.

Om de digitala tjänsterna inte utvecklas tillsammans med användarna kommer effektiviseringen att utebli. Därför är det viktigt att bland annat funktionshinderrörelsen finns med i utvecklingsprocesserna. De med tät kontakt med vården och de med särskilda behov måste kunna använda e-hälsan på samma sätt som den individ som har behov av vård en gång om året.

Ett nytt intressepolitiskt program är på gång

Under dagen var det dags för deltagarna att prioritera frågor i Funktionsrätt Skånes nya intressepolitiska program. De områden som tagits fram är: Rätten till ett självständigt liv och ett delaktigt samhälle, rätten till hälsa och rätten till utbildning och försörjning. Inom dessa områden fick deltagarna dela med sig av de frågor man ansåg vara viktigast att arbeta med.

Det nya intressepolitiska programmet går ut på remiss till medlemsorganisationerna innan 2018.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content