Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Samverkan är temat i Höllviken

Representanter för 19 av Funktionsrätt Skånes 36 medlemsorganisationer samlades på Falsterbo Kursgård för att medverka i ordförandedialogen. Tillsammans med styrelsen och kanslipersonalen tog deltagarna del av föreläsningar av gästerna från SUS, Multihelix och Begripsam. Teman för dagen var samverkan, e-hälsa och den skånska hälso- och sjukvården.

Dagen bestod av många diskussioner som fångade olika perspektiv då mer än hälften av våra medlemsorganisationer var representerade. Det är Funktionsrätt Skånes styrka att det finns så många olika grupper i en samarbetsorganisation.

Den skånska hälso- och sjukvårdens kommande utmaningar

Björn Eriksson, förvaltningschef på SUS, berättade om organisationsförändringen universitetssjukvården i Skåne står inför. Förändringen är ett första steg i en större förändring som SUS ska genomgå de kommande åren. Hälso- och sjukvården behöver bland annat stärka patientens rätt och se till att patientens behov blir uppfyllda.

– Jag vill se en organisation med större fokus på kärnverksamheten, och med en ledningsorganisation som präglas av stärkta mandat i vårdverksamheterna, mer tillit och mindre kontroll och detaljstyrning sa Björn Eriksson tidigare i år när förslaget om omorganisationen lades fram.

E-hälsan blir viktig för en effektiv vård

Digitaliseringen och e-hälsan kan effektivisera vården, något som Björn Eriksson berättade om. Till exempel kan en mottagning följa upp cirka 20 gravida diabetiker per dag tack vare digitala tjänster. Utan dessa sjunker antalet uppföljda patienter till åtta per dag.

Om de digitala tjänsterna inte utvecklas tillsammans med användarna kommer effektiviseringen att utebli. Därför är det viktigt att bland annat funktionshinderrörelsen finns med i utvecklingsprocesserna. De med tät kontakt med vården och de med särskilda behov måste kunna använda e-hälsan på samma sätt som den individ som har behov av vård en gång om året.

Ett nytt intressepolitiskt program är på gång

Under dagen var det dags för deltagarna att prioritera frågor i Funktionsrätt Skånes nya intressepolitiska program. De områden som tagits fram är: Rätten till ett självständigt liv och ett delaktigt samhälle, rätten till hälsa och rätten till utbildning och försörjning. Inom dessa områden fick deltagarna dela med sig av de frågor man ansåg vara viktigast att arbeta med.

Det nya intressepolitiska programmet går ut på remiss till medlemsorganisationerna innan 2018.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content