Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Skånes stamningsförening ny medlem i Funktionsrätt Skåne

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.

Skånes stamningsförening grundades 1977 och har cirka hundra medlemmar i alla åldrar. De bedriver en aktiv verksamhet med bland annat skolinformation, familjeträffar, sociala träffar, filmkvällar och föredrag. Skolinformationen är en viktig del. Därför går de varje läsår ut med information om stamning till alla skolor i Skåne. De åker sedan ut och berättar om stamning på de skolor som är intresserade.

Stammande ska ha samma rättigheter som andra

Det intressepolitiska arbetet sker främst genom det nationella stamningsförbundet. Stamningsförbundet arbetar för att personer som stammar ska ha samma rättigheter som andra. Det kan till exempel handla om att stammande elever behöver längre tid på muntliga prov i skolan, att det är svårt att få tid hos logoped och att många logopeder har låg kunskap om stamning. Stamningsförbundet driver också ett projekt med syfte att förbättra röststyrda tjänster så att de fungerar för alla användare.

– Genom att gå med i Funktionsrätt Skåne hoppas vi kunna lära av de andra föreningarna. I gengäld vill vi bidra med kunskap om stamning. Vi är en liten förening som tror på att samarbeta med andra. Tillsammans blir vi starkare, säger Natasja Dahlmann, ledamot i Skånes stamningsförening.

På bilden syns delar av Skånes stamningsförenings styrelse i april 2024.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content