Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Stor uppslutning på dialogmöte i Höllviken

Den 30 augusti träffades ett stort antal representanter för Funktionsrätt Skånes medlemsföreningar för ett dialogmöte i Höllviken. Sammanlagt var vi fler än 50 personer från 25 olika föreningar, vilket är rekord. Väldigt roligt!

En viktig fråga på mötet var om hur vi kan bli bättre på patientmedverkan. Idag är det allt fler aktörer som efterfrågar patientmedverkan. Samtidigt är det svårt att hitta representanter från våra medlemsorganisationer som kan bidra. Under dagen diskuterade vi varför ser det ut så och hur vi kan utvecklas på detta område.

Medlemsföreningarna fick också möjlighet att berätta hur de ser på Funktionsrätt Skånes uppdrag samt vilket stöd de behöver för att utveckla sina organisationer och den intressepolitiska verksamheten. 

Samtalsledare var Thomas P Larsson, Funktionsrätt Skåne samt Lotta Clementz, Mind of you. På plats fanns också Stefan Johansson från Begripsam som berättade om deras undersökning av hur funktionshinderföreningar i Sverige upplevde pandemin. Han berättade också om ett förslag till ny mer tillgänglig design av tjänsten 1177.

Stort tack till alla som medverkade!

Under hösten återkommer vi med information om hur vi går vidare efter dialogdagen.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content