Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Stort gensvar på enkät om Öresundståg

Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen. Svaren ger mycket värdefull kunskap om vad som är viktigt för Skånetrafiken att tänka på när de nu planerar för nya tåg. Personerna som svarat på enkäten representerar 35 olika funktionshinderföreningar och diagnoser,. De visar därför på erfarenheter från ett stort antal funktionsnedsättningar.

Stort tack till dig som svarat på enkäten! Vi är fantastiskt nöjda med att så många svarat och väldigt glada för alla kloka svar. Vi har nu lämnat över alla svaren till Skånetrafiken som tagit emot dem med stort intresse. 

Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne

Diskussioner pågår nu om att fortsätta samarbetet mellan Funktionsrätt Skåne och Skånetrafiken inför upphandlingen av nya Öresundståg. 

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content