Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Stort gensvar på enkät om Öresundståg

Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen. Svaren ger mycket värdefull kunskap om vad som är viktigt för Skånetrafiken att tänka på när de nu planerar för nya tåg. Personerna som svarat på enkäten representerar 35 olika funktionshinderföreningar och diagnoser,. De visar därför på erfarenheter från ett stort antal funktionsnedsättningar.

Stort tack till dig som svarat på enkäten! Vi är fantastiskt nöjda med att så många svarat och väldigt glada för alla kloka svar. Vi har nu lämnat över alla svaren till Skånetrafiken som tagit emot dem med stort intresse. 

Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne

Diskussioner pågår nu om att fortsätta samarbetet mellan Funktionsrätt Skåne och Skånetrafiken inför upphandlingen av nya Öresundståg. 

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne.
Den 30 augusti träffades ett stort antal representanter för Funktionsrätt Skånes medlemsföreningar för ett dialogmöte i Höllviken.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content