Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Synpunkter från vår panel leder till tydligare kallelser framöver

Funktionsrätt Skåne har hjälpt Region Skåne att göra kallelser till vårdbesök mer tydliga och lättlästa. En panel med deltagare från flera av Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer har tittat på skisser på kallelser framtagna av regionens tjänstemän. Genom att paneldeltagare med erfarenhet från flera olika funktionshinder tillsammans diskuterade förslagen kunde de ge ett stort antal synpunkter och förslag på hur kallelserna kan förbättras. 

Region Skåne var mycket nöjda med samarbetet. Flera av synpunkterna kan de åtgärda direkt. Andra synpunkter behöver regionen fundera på hur de ska lösa. Några otydligheter gällde sådant som regionen inte själva kan förändra, men då kan de föra synpunkterna vidare till dem som kan. Workshopparna genomfördes i samarbete med företaget Begripsam.

– Väldigt bra! Trevligt att våra kommentarer tas tillvara på allvar, och att det verkligen är ett samarbete, uttryckte en av Funktionsrätt Skånes paneldeltagare.

Översyn av alla kallelser till vårdbesök

Region Skåne håller på att se över alla sina kallelser till vårdbesök och göra dem likvärdiga. Kallelser till samma typ av undersökning ska formuleras på samma sätt oavsett vilken vårdgivare som kallar. Samtidigt vill de göra kallelserna mer lättlästa och tydliga. Detta arbete är omfattande och det kommer dröja ännu något eller några år innan de nya kallelserna till vårdbesök börjar skickas ut till patienterna. 

Region Skånes arbete med kallelserna bygger delvis på resultat från ett tidigare samarbete mellan Funktionsrätt Skåne, Region Skåne och Begripsam. 

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Här var det otydligt hur man ska gå. Varför är det inget övergångsställe? Oj där kom en cyklist! Vi testade en ny metod för att mäta hur det är att som fotgängare navigera på öppna platser där många trafikantgrupper rör sig i olika riktningar.
Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content