Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Synpunkter från vår panel leder till tydligare kallelser framöver

Funktionsrätt Skåne har hjälpt Region Skåne att göra kallelser till vårdbesök mer tydliga och lättlästa. En panel med deltagare från flera av Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer har tittat på skisser på kallelser framtagna av regionens tjänstemän. Genom att paneldeltagare med erfarenhet från flera olika funktionshinder tillsammans diskuterade förslagen kunde de ge ett stort antal synpunkter och förslag på hur kallelserna kan förbättras. 

Region Skåne var mycket nöjda med samarbetet. Flera av synpunkterna kan de åtgärda direkt. Andra synpunkter behöver regionen fundera på hur de ska lösa. Några otydligheter gällde sådant som regionen inte själva kan förändra, men då kan de föra synpunkterna vidare till dem som kan. Workshopparna genomfördes i samarbete med företaget Begripsam.

– Väldigt bra! Trevligt att våra kommentarer tas tillvara på allvar, och att det verkligen är ett samarbete, uttryckte en av Funktionsrätt Skånes paneldeltagare.

Översyn av alla kallelser till vårdbesök

Region Skåne håller på att se över alla sina kallelser till vårdbesök och göra dem likvärdiga. Kallelser till samma typ av undersökning ska formuleras på samma sätt oavsett vilken vårdgivare som kallar. Samtidigt vill de göra kallelserna mer lättlästa och tydliga. Detta arbete är omfattande och det kommer dröja ännu något eller några år innan de nya kallelserna till vårdbesök börjar skickas ut till patienterna. 

Region Skånes arbete med kallelserna bygger delvis på resultat från ett tidigare samarbete mellan Funktionsrätt Skåne, Region Skåne och Begripsam. 

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

I december 2023 flyttade Funktionsrätt Skånes kansli till Sallerupsvägen 92
Temat för årets sista dialogmöte den 7 december var hälsa. Det var uppenbarligen ett tema som engagerade.
Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content