Thomas och Thilia deltar i seminarie om patientinvolvering

Den andre februari deltog Thomas P Larsson och Thilia Nyberg i ett halvdags seminarium som arrangerades av MultiHelix. Under seminariet genomförde Thomas och Thilia ett mycket intressant samtal som leddes av Marcelo Rivano Fischer.  I samtalet fick närvarande deltagare lyssna till hur patienter upplever vården och varför det är så viktigt med patientinvolvering. De pratade även om vad det är som behöver göras för att patienterna ska bli hörda i vården, och hur man kan göra i de fall där patienten inte kan eller vill vara en aktiv del av sin vård.

Dela detta inlägg på: