Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vi löser utmaningarna tillsammans

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som behöver lösningar. Ett sätt att lösa dessa är genom samverkan. Det menar Ursula Hultkvist Bengtsson, VD Multihelix. Ett sätt att komma på de bästa lösningarna är att arbeta med prototyper som gör idéerna tydliga.

– Vi löser ingenting ensamma, inleder Ursula Hultkvist Bengtsson, VD Multihelix, sin föreläsning med under Funktionsrätt Skånes ordförandedialog. I sitt företag skapar hon mötesplatser för akademin, ideella organisationer och civilsamhället tillsammans med företag, politiken och andra sektorer i samhället.

Ursula Hultkvist Bengtsson vill vända på hur direktiven för hur hälso- och sjukvården tas fram. När direktiven kommer från politiken eller professionen faller ofta patientens perspektiv bort. För att hitta en lösning på detta krävs samverkan.

Prototyper illustrerar lösningar

Stefan Johansson från Begripsam gjorde Ursula Hultkvist Bengtsson sällskap. Han berättar att för att lösa den utmaning hälso- och sjukvården står inför måste vi komma på hur vi vill att framtiden ska se ut.

– Det är nästan alltid lätt att säga vad vi inte tycker fungerar. Däremot är det ofta svårare för oss att formulera hur en bra lösning skulle se ut. Då är det bra att ta fram en prototyp, säger Stefan Johansson.

En prototyp är en modell vi kan ta fram för att prova nya idéer. Den behöver inte vara skalenlig eller fungera men underlättar diskussionerna kring och visualiseringen av nya koncept, produkter eller tjänster.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content