Gruppbild, paneldeltagare som deltog i Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.

Lansering av utbildning för patientföreträdare

Torsdagen den 23 februari 2023 medverkade Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne i en panel kopplat till Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.

Lansering av utbildning för patientföreträdare Läs mer »