Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Lansering av utbildning för patientföreträdare

Torsdagen den 23 februari 2023 medverkade Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne i en panel kopplat till Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.

Utbildningens syfte är att utveckla och förbättra företrädarrollen och att möta den växande efterfrågan av patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. Det behövs en ökad och bättre patientsamverkan på alla nivåer inom vårdens utveckling och patientföreträdarutbildningen är ett sätt att uppnå det. Medverkade i panelen gjorde Thomas tillsammans med:

  • Acko Ankarberg Johansson –Sjukvårdsminister
  • Fredrik Lundh Sammeli – vice ordförande Socialutskottet
  • Lisbeth Löpare Johansson – samordnare Nära vård på Sveriges Kommun och Region
  • Nicklas Mårtensson – generalsekreterare Funktionsrätt Sverige
  • Elisabeth Wallenius – ordförande Funktionsrätt Sverige
  • Susanne Karlfeldt – samordnare patientsamverkan på Akademiskt specialistcentrum

Bild från studion där studiomannen instruerar paneldeltagarna.

”Verktyget och utbildningen som Funktionsrätt Sverige nu har tagit fram är viktigt för de lokala och regionala Funktionsrättsorganisationerna. Vi behöver bygga ett nätverk av patientföreträdare som kan lyfta fram våra medlemsorganisationers behov på ett konstruktivt sätt. Utbildningen ger ett bra grundverktyg för detta”, säger Thomas P Larsson, verksamhetschef Funktionsrätt Skåne.

Video från lanseringen

Du kan ta del av hela lanseringen i efterhand via den här länken:

Video från lanseringswebbinariet på Youtube

Utbildningsportalen

Patientföreträdarutbildningen är nu publicerad på vår nya utbildningsportal. Läs mer om utbildningsportalen och hur du tar del av våra utbildningar via den här länken:
Om Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Funktionsrätt Skåne har hjälpt Region Skåne att göra kallelser till vårdbesök mer tydliga och lättlästa.
I december 2023 flyttade Funktionsrätt Skånes kansli till Sallerupsvägen 92
Temat för årets sista dialogmöte den 7 december var hälsa. Det var uppenbarligen ett tema som engagerade.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content