Inlägg av Thilia Nyberg

Utbildningar för ökad digital kompetens

Många föreningar har tvingats ställa in eller kraftigt begränsa sina fysiska aktiviteter i och med Covid-19. För att kunna driva föreningsarbetet har behovet av att öka den digitala kompetensen blivit akut. Funktionsrätt Skåne erbjuder nu tre olika utbildningstillfälle för ett digitalt föreningsarbete. Vi ser det som en möjlighet till organisationsutveckling. Varje utbildning kostar 500 kronor […]

Framtidens hjälpmedel i Skåne

Vad är Framtidens hjälpmedel i Skåne?  Projektet grundas i intresset av att undersöka frågor som rör kvalitet, information, kommunikation och tillgänglighet gällande hjälpmedel och hanteringen av hjälpmedel i Skåne. Framtidens hjälpmedel i Skåne var från början ett ettårigt projekt som blev förlängt till tvåårigt projekt. Projektet drivs av Funktionsrätt Skåne i samverkan med Region Skånes. Samarbetet […]

CoDeAc – Forskningsprojekt om e-hälsa

Vad är CoDeAc? Forskningsprojektet CoDeAc handlar om hur e-hälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Projektet finansernas av FORTE och drivs av en rad olika aktörer. CoDeAc står för samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade […]

Bossfight

Vad är Bossfight? Bossfight är en metafor hämtad från spelvärden. Den används för att synliggöra “motkrafter”, hinder och påfrestningar som patienter behöver lägga stor del av sin energi på i kontakt med sjukvården.   Om projektet Projekt Bossfight är en del av ett samarbetsprojekt mellan Funktionsrätt Skåne och Skånes universitetssjukhus, Sus. Målet med samarbetet är […]

Enkäten Framtidens hjälpmedel i Skåne

  Vi behöver dina synpunkter på hjälpmedel och sortiment   Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på: Hjälpmedel Sortiment Förskrivning Det kan vara så att du svarar för egen del eller för att du är anhörig till någon som använder hjälpmedel. Funktionsrätt Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram […]

Vi behöver dina synpunkter på Region Skånes hjälpmedel och sortiment

Funktionsrätt Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram synpunkter på hjälpmedelsverksamheten som en del i projekt Framtidens hjälpmedel i Skåne. Syftet är att beskriva hur verksamheten kan förbättras. Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på: Hjälpmedel Sortiment Förskrivning Enkäten kommer snart publiceras digitalt på Funktionsrätt Skånes hemsida och digitala […]

Årsmöte den 23 april

Datumet för vårens årsmöte med Funktionsrätt Skåne är reserverat till den 23 april. En inbjudan med information om plats och tidpunkt kommer senare att skickas ut till medlemsorganisationernas postmottagare. Varje medlemsorganisation är välkomna att skicka två ombud till årsmötet med Funktionsrätt Skåne.   Vänligen, Funktionsrätt Skåne

God jul och gott nytt år

Under jul och nyår håller vi stängt på Funktionsrätt Skånes kansli. Den 7 januari är vi tillbaka igen med ny energi inför 2020. Under tiden går det bra att maila oss så svarar vi så snart vi kan efter ledigheten.  Vill vi på kansliet vill passa på att tacka för ett bra och händelserikt 2019 […]

Höstens Dialogmöte med Funktionsrätt Skåne 2019

Dagen teman var förutsättningar för deltagande i det digitala samhället och ombyggnationerna av Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Ämnena är viktiga för Funktionsrätt Skåne och våra medlemsorganisationer och präglade decembers dialogmöte som ägde rum på Börshuset i Malmö. Stefan Johansson, Begripsam inledde Funktionsrätt Skånes dialogmöte den 3 december med att prata om förutsättningar för […]

Givande dagar i Stockholm med Funktionsrätt Skånes kansli och styrelse

Funktionsrätt – nationellt och regionalt Tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Funktionsrätt Stockholms län diskuterades demokratisk samverkan. Funktionsrätt Stockholms län som är Funktionsrätt Skånes motsvarighet i Stockholmsregionen lyfte frågan hur vi kan utveckla samverkan med respektive region. Ordförande Annika Hassler menar att alla medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i verksamheten; en delaktighet och samhörighet som vi […]