Inlägg av

Årsmöte den 23 april

Datumet för vårens årsmöte med Funktionsrätt Skåne är reserverat till den 23 april. En inbjudan med information om plats och tidpunkt kommer senare att skickas ut till medlemsorganisationernas postmottagare. Varje medlemsorganisation är välkomna att skicka två ombud till årsmötet med Funktionsrätt Skåne.   Vänligen, Funktionsrätt Skåne

God jul och gott nytt år

Under jul och nyår håller vi stängt på Funktionsrätt Skånes kansli. Den 7 januari är vi tillbaka igen med ny energi inför 2020. Under tiden går det bra att maila oss så svarar vi så snart vi kan efter ledigheten.  Vill vi på kansliet vill passa på att tacka för ett bra och händelserikt 2019 […]

Höstens Dialogmöte med Funktionsrätt Skåne 2019

Dagen teman var förutsättningar för deltagande i det digitala samhället och ombyggnationerna av Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Ämnena är viktiga för Funktionsrätt Skåne och våra medlemsorganisationer och präglade decembers dialogmöte som ägde rum på Börshuset i Malmö. Stefan Johansson, Begripsam inledde Funktionsrätt Skånes dialogmöte den 3 december med att prata om förutsättningar för […]

Givande dagar i Stockholm med Funktionsrätt Skånes kansli och styrelse

Funktionsrätt – nationellt och regionalt Tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Funktionsrätt Stockholms län diskuterades demokratisk samverkan. Funktionsrätt Stockholms län som är Funktionsrätt Skånes motsvarighet i Stockholmsregionen lyfte frågan hur vi kan utveckla samverkan med respektive region. Ordförande Annika Hassler menar att alla medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i verksamheten; en delaktighet och samhörighet som vi […]

Pilotgrupp – Bossfight

I måndags den 28 oktober träffades deltagare i Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer för att få information om den kommande pilotgruppen i projektet Bossfight. Under kvällen presenterade Thomas, Funktionsrätt Skåne bakgrunden till projektets uppkomst, Stefan, Begripsam förklarade hur Bossfight som metod används och Thilia, Funktionsrätt Skåne presenterade samarbetet med Skånes Universitetssjukhus, SUS och det parallella projektet som […]

Innovation Skåne

Den 18 september träffade Thilia och Thomas från Funktionsrätt Skåne Anders Östergren och Fred Kjellsson på Innovation Skåne. Under mötet diskuterades  gemensamma projekt som avslutats samt framtida samarbete. Ett av de tidigare projekten är “Patient Innovationssluss” som utfördes under 2017 i samarbete med Funktionsrätt Skåne, Innovation Skåne och Funka. Mer om det projektet kan du […]

2019 års Dialogmöte

I veckan gick Funktionsrätt Skånes årliga Dialogmöte av stapeln. Tillsammans med många deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer diskuterade vi såväl framtida projekt och utmaningar, som pågående och avslutade projekt. Teman som Projekt Bossfight och SDV, Skånes Digitala Vårdsystem stod i fokus under dagen. Deltagarna arbetade flitigt i olika workshops som resulterade i betydelsefullt material för […]

Vikten av delaktighet i sjukskrivningsprocesser

För Region Skåne är sjukskrivning en viktig del av patientens behandling. Om patienten behöver sjukskrivning så ska den vara rätt, lagom, säker och jämställd. Anja Nyberg, strateg och projektledare på avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning på Region Skåne, delger i en intervju om den personliga kontakt med HSO och hennes uppdrag. Patientsäkerhet lyfter Anja Nyberg genom […]

Kansliet är tillbaka

Vi på Funktionsrätt Skånes är åter på kansliet efter en solig och härlig semester! Med ny energi ser vi nu fram emot en höst med spännande utmaningar tillsammans med våra intresseorganisationer.

Kansliet går på semester och är åter vecka 32

Funktionsrätt Skånes kansli går på semester och därför stängs kansliet ner mellan vecka 27-32. Den 5 augusti är vi tillbaka med ny energi och redo för höstens spännande utmaningar.   Vi på Funktionsrätt Skåne önskar er alla en trevlig sommar!