Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

CoDeAc – tillgängliga eHälsotjänster

CoDeAc handlar om hur eHälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Projektet pågår i tre år och utförs i samarbete med bland annat Begripsam, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Region Dalarna. Funktionsrätt Skånes medlemmar har kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. De utgör en andel av befolkningen som använder mycket vård. Därför deltar representanter från Funktionsrätt Skåne i workshops och bidrar med erfarenheter för att hjälpa till med att utveckla eHälsotjänster att bli tillgängliga och användbara för alla.

Flera personer inom Funktionsrätt Skåne har medverkat i forskningsprojektet CoDeAc, där vi tillsammans skapar tillgängliga e-hälsotjänster. I det senaste skedet påbörjade vi arbetet med att utveckla en tjänst som ska stödja fysisk aktivitet på distans. Det resulterade i en massa idéer och tankar kring hur en sådan tjänst kan utformas. Det arbetet tar nu paus under sommaren. Till hösten återupptar vi arbetet, och både gamla och nya deltagare kommer att bli inbjudna att delta.
Forskningsprojektet CoDeAc handlar om hur e-hälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Projektet finansernas av FORTE och drivs av en rad olika aktörer. CoDeAc står för samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade eHälsotjänster genom samskapande i designprocessen.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content