Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Lägesrapport CoDeAc

Flera personer inom Funktionsrätt Skåne har medverkat i forskningsprojektet CoDeAc, där vi tillsammans skapar tillgängliga e-hälsotjänster. I det senaste skedet påbörjade vi arbetet med att utveckla en tjänst som ska stödja fysisk aktivitet på distans. Det resulterade i en massa idéer och tankar kring hur en sådan tjänst kan utformas. Det arbetet tar nu paus under sommaren. Till hösten återupptar vi arbetet, och både gamla och nya deltagare kommer att bli inbjudna att delta.

Hittills har projektet resulterat i:

  • Workshops med Region Skåne och Västra Götaland för att presentera våra idéer om utveckling av 1177.se
  • Workshop med Inera, som bygger 1177.se för att presentera våra idéer
  • Workshops med Region Skåne där vi i flera steg har arbetat med texter i kallelser. Dessa texter kommer nu att bli mallar i regionens system
  • Medverkan i ett nytt projekt tillsammans med Innovation Skåne, där vår modell för hur vi testat 1177.se och gjort prototyper ska användas som en modell för så kallade medicintekniska produkter och tjänster.

Pågående arbete är:

  • Finjusteringar av prototypen för 1177.se
  • Vetenskaplig artikel om kognitivt tillgängliga e-hälsotjänster
  • Vetenskaplig artikel om hur vi övergick till att arbeta online när pandemin kom (det gjorde vi bra!)
  • Vetenskaplig översikt av hur andra forskningsprojekt arbetat för att säkerställa att e-hälsotjänster blir tillgängliga (det visar sig att de flesta projekt inte jobbar med tillgänglighet)

Bra jobbat alla som varit med så här långt och stort tack! Vi ses och hörs igen efter sommaren.

Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content