Lägesrapport CoDeAc

Flera personer inom Funktionsrätt Skåne har medverkat i forskningsprojektet CoDeAc, där vi tillsammans skapar tillgängliga e-hälsotjänster. I det senaste skedet påbörjade vi arbetet med att utveckla en tjänst som ska stödja fysisk aktivitet på distans. Det resulterade i en massa idéer och tankar kring hur en sådan tjänst kan utformas. Det arbetet tar nu paus under sommaren. Till hösten återupptar vi arbetet, och både gamla och nya deltagare kommer att bli inbjudna att delta.

 

Hittills har projektet resulterat i:

  • Workshops med Region Skåne och Västra Götaland för att presentera våra idéer om utveckling av 1177.se
  • Workshop med Inera, som bygger 1177.se för att presentera våra idéer
  • Workshops med Region Skåne där vi i flera steg har arbetat med texter i kallelser. Dessa texter kommer nu att bli mallar i regionens system
  • Medverkan i ett nytt projekt tillsammans med Innovation Skåne, där vår modell för hur vi testat 1177.se och gjort prototyper ska användas som en modell för så kallade medicintekniska produkter och tjänster.

 

Pågående arbete är:

  • Finjusteringar av prototypen för 1177.se
  • Vetenskaplig artikel om kognitivt tillgängliga e-hälsotjänster
  • Vetenskaplig artikel om hur vi övergick till att arbeta online när pandemin kom (det gjorde vi bra!)
  • Vetenskaplig översikt av hur andra forskningsprojekt arbetat för att säkerställa att e-hälsotjänster blir tillgängliga (det visar sig att de flesta projekt inte jobbar med tillgänglighet)

 

Bra jobbat alla som varit med så här långt och stort tack! Vi ses och hörs igen efter sommaren.

 

 

Dela detta inlägg på: