Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Nationellt utvecklingsprojekt för implementering – NUP

Projektet startades 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Innovation Skåne, RISE och Funktionsrätt Skåne. Projektet ingår i ett nationellt utvecklingsprojekt som syftar till utvärdering av eHälsolösningar. Under ramen för projektet har vi under 2022 tagit fram en Guide för användarmedverkan – ”Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man?”.

Guiden för användarmedverkan stod klar under våren. Intresset för användarmedverkan har som tidigare nämnts ökat drastiskt vilket gjort att responsen på guiden som togs fram under projektet har varit bra och efterfrågan stor. Guiden har ett tydligt tillgänglighetsperspektiv där personer med egenlevda funktionsnedsättningar benämns som extremanvändare och experter – de användare som har de mest extrema kraven på hur en produkt eller tjänst ska vara utformad för att de ska kunna använda den.

Funktionsrätt Skåne utgår från att produkter och tjänster blir bättre om användare är med och bidrar med sina levda erfarenheter, behov och ideér. Guiden för användarmedverkan har vi på Funktionsrätt Skåne arbetat fram i samarbete med Innovation Skåne, Rise, Begripsam och CoDeAc. Erfarenheter från tidigare projekt där våra medlemmar har varit delaktiga har används som grund för guiden.
Den 24 augusti 2022 föreläser Thomas Larsson, Fuktionsrätt Skåne om brukar- och patientinvolvering på en medicintekninsk mässa i Göteborg. Inom ramen för Medtech4health pratar Thomas om hur man involverar personer med egen erfarenhet i ämnet och hur personer med funktionsnedsättning tillför ett extremanvändarperspektiv.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content