Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Ideér och Innovationer

Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funka har hjälpt till att omsätta enskilda individers idéer till tillgängliga produkter och tjänster, genom bland annat affärsrådgivning för att starta bolag och stöd för licensiering.

Projektets syfte var att ge råd och stöttning till individer som vill utveckla nya lösningar som förbättrar vardagen för patienter och personer med funktionsnedsättningar. Idéerna kom främst från personer med erfarenhet av att vara patient eller brukare.

Projektets resultat

  • Processer och arbetssätt togs fram och testades.
  • Inspirera och utbilda målgruppen.
  • Förutsättningar för långsiktig verksamhet togs fram.
  • Volymmålet för Idéslussen var att 20 idéer skulle komma in och att två av dessa hade potential att utvecklas till en produkt eller tjänst som når marknaden. Resultatet är 40 idéer varav två har blivit nya tjänster, tre i patent och ytterligare tre kommer att resultera i nya patent.
Innovation Skåne har tillsammans med Funktionsrätt Skåne och Funka lanserat webbportalen där du kan ta det första steget mot att förverkliga dina idéer. För att inspirera intresserade i Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer anordnade vi en inspirationsträff med Innovation Skåne.
Under året har Innovation Skåne och Funktionsrätt Skåne hållit inspirationsträffar med målet att samla in minst 20 idéer från patienter, brukare och deras närstående. Hittills har 21 idéer kommit in. Insamlandet fortsätter och din idé kan bli verklighet.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content