Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Dina idéer ger bättre vård och vardag

Under året har Innovation Skåne och Funktionsrätt Skåne hållit inspirationsträffar med målet att samla in minst 20 idéer från patienter, brukare och deras närstående. Hittills har 21 idéer kommit in. Insamlandet fortsätter och din idé kan bli verklighet.

Kristina Olsson från Malmö deltog på ett inspirationsmöte och nappade på projektet. Hon har länge haft en idé som grundas i egna erfarenheter och när hon deltog i en av träffarna gjorde hon slag i saken och pratade med Mikaela Färnqvist från Innovation Skåne.

–  Det klickade mellan oss och jag kände wow, jag kan göra något, säger Kristina om mötet med Mikaela.

Kristina har sedan träffat Mikaela och andra rådgivare vid flera tillfällen både på Innovation Skånes kontor och hemma och diskuterat hur man går vidare med idén. Hon värnar mycket om andra och har varit undersköterska. Själv är hon medlem i Personskadeförbundet RTP efter en trafikskada.

Idéportalen vägen in

Lotta Lagerholm har skickat in en idé i idéportalen. Hon har tillsammans med två andra startat en ekonomisk förening som jobbar med att skapa ett hus där personer med autism kan få rekreation och vila. Huset ska vara anpassat för dem med störst problem, de som saknar talat språk, men kan vara bra för alla med diagnosen. Det är också till för deras familjer och närstående.

– Fungerar det för dem med störst problem så fungerar det för många, säger Lotta Lagerholm.

Lotta arbetar sedan flera år på Autism- och Aspergerföreningen Skånes kansli. Hon har en son med autism och vet vilka utmaningar det kan innebära att åka iväg. Bland de tre som bildat den ekonomiska föreningen så har finns kompetens både inom specialpedagogik och medicin. Och de har såklart nära kontakt med personer med autism.

– Vi har rådgivare från Malmö högskola som är experter på forskning om autism. Vi har fått ihop en ruggigt bra grupp, säger Lotta som tillsammans med de andra har utvecklat idén i över ett halvår.

Genom Funktionsrätt Skåne fick hon höra om informationsmötet om projektet och idéportalen. Efter mötet pratade hon precis som Kristina Olsson med Mikaela Färnqvist på Innovation Skåne och har sedan träffat flera rådgivare som hjälpt till med att finslipa tankarna och ta idén vidare mot målet.

– Vi fick rådet att visualisera och rita ner hur vi tänkt oss att det ska se ut. Det ska vi göra på nästa möte.

Lotta berättar att det ska bli ett modellhus med pedagogik och tankar som kan brukas på fler sätt och andra ställen. Planen att utveckla metoder som också kan användas i daglig verksamhet. Först måste finansiering till och sedan kan man börja leta hus i Skåne.

– Drivkraften är att hjälpa den här gruppen, inte ekonomisk vinning.

Fler idéer välkomna

Arbetet med de idéer som redan kommit in är igång men det behövs fler. Det kan vara produkter eller tjänster som förbättrar vården eller underlättar vardagen. Med rådgivning och stöd från Innovation Skåne kan några av dessa komma ut på marknaden och ge bättre vård och livskvalitet för många människor. Tveka inte att skicka in, det kan vara din idé som förverkligas.

Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content