Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Öresundståg

Öresundståg planerar att köpa in ett stort antal nya fordon som ska gå i trafik kring 2031. För dem är det viktigt att de nya fordonen möter dagens alla tillgänglighetskrav och upplevs som tillgängliga av resenärerna. För att få mer kunskap om funktionsnedsättningar inleder Öresundståg ett längre samarbete med Funktionsrätt Skåne inför upphandlingen. De vill lära sig vad som är viktigt att tänka på för att de nya fordonen ska bli tillgängliga.

Projektet startar i mars 2024. Under projektets första år kommer vi att tillsammans med Skånetrafiken arrangera fyra workshops och en enkätundersökning. Vi bidrar med en referensgrupp med personer i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar som under en rad möten får vara med och bidra med sina erfarenheter.

Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content