Dansa med Skånes Dansteater

Smakbitar från kulturens olika delar

– Delaktig Kultur erbjuder smakbitar från kulturens olika delar. Genom att vara en del av ett bredare program där olika kulturformer samsas, är det möjligt att den som inte har dansintresset med sig från början hittar till dansen, säger Tanja Mangalanayagam, projektledare på Skånes Dansteater.

I Delaktig Kultur anordnar vi fem aktivteter tillsammans med Skånes Dansteater. Du som deltar kommer få uppleva Skånes Dansteaters verksamhet på och bakom scen.

– Funktionsrätt Skåne har många medlemsorganisationer och att vara en del av projektet Delaktig Kultur är givande för oss eftersom vi kan nå nya målgrupper. På så sätt kan vi arbeta för utveckling och förstå vad som fungerar och inte fungerar, säger Tanya Mangalanayagam, projektledare på Skånes Dansteater.

Skånes Dansteater arbetar för delaktighet

Skånes Dansteater arbetar för delaktighet på olika sätt, bland annat i den publika verksamheten med en tillgänglig scen och teater samt genom att erbjuda både teckentolkade och syntolkade föreställningar. Deras föreställningar fokuserar dessutom på en ökad representation av personer med funktionsnedsättning på scen. De arbetar också för att dansare och koreografer ska utvecklas. Just nu har de ett projekt där dansare med funktionsvariationer utbildas till dansledare.

Dans som hälsofrämjare

Dans har en positiv effekt på vår hälsa. Temat fokuserar vi på under minifestivalen ”Dansa för livet” den 19 oktober. Du som är medlem i någon av Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer kan anmäla dig.

Nationell konferens om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Skåne besöker DHS nationella konferens 4 oktober. Den handlar om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer bland annat att lyssna på arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons föreläsning om hur regeringen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare som är intresserade av att arbetsmarknadens utveckling för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning är i högre grad utan sysselsättning

Sveriges arbetsmarknad har utvecklats positivt sedan 2014. Däremot är arbetslösheten fortfarande högre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen som helhet. Under 2016 låg arbetslösheten hos befolkningen på 7% jämfört mot 10% bland personer med funktionsnedsättning enligt Statistiska centralbyrån.

Tågresan

Om du upplever att tågresan inte följer FN-konventionen bör du i första hand:

Kontakta tågbolaget eller den som har hand om stationen. Här följer länkar till de olika ansvariga i Skåne.

Jernhusen – som förvaltar de större stationerna i Skåne (länk, öppnas i nytt fönster)


Skånetrafiken – Pågatågen och Öresundstågen (länk, öppnas i nytt fönster)


SJ – SJ-tåg (länk, öppnas i nytt fönster) 

Krösatågen (länk, öppnas i nytt fönster)


Snälltåget (länk, öppnas i nytt fönster)

Region Skåne, som är huvudman för Skånetrafiken, har satt upp som målsättning att kollektivtrafiken ska vara helt tillgänglig senast år 2025. Genom att lämna synpunkter till Skånetrafiken kan du hjälpa dem att uppnå detta mål!

Läs mer på Region Skånes hemsida (länk, öppnas i nytt fönster) 

Följande svenska lagar kan vara lämpliga att fördjupa sig i inom området för kollektivtrafik:

Lag om kollektivtrafik (länk, öppnas i nytt fönster)


Lag om handikappanpassad kollektivtrafik (länk, öppnas i nytt fönster)

Teaterbesök

FN:s allmänna förklaring har var och en rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner

 

Restaurangbesök

Om något i samband med restaurangbesöket inte lever upp till FN:s konvention bör du i första hand:

  • Kontakta platschefen på restaurangen/restaurangägaren och påtala bristerna
  • Om de inte lyssnar eller tar intryck, kontakta restaurangkedjans ledning
  • Kontakta tillgänglighetssamordnaren i din kommun
Enligt EU-regler från 2014 är restauranger skyldiga att kunna informera om allergener i maten (Källa: Livsmedelsverket)

Mat man äter på restaurang är exempel på livsmedel som inte är färdigförpackade. Från den 13 december 2014 är alla som säljer och serverar mat och måltider skyldiga att kunna informera om maten innehåller någon ingrediens från “allergenlistan”. Du som är allergisk eller glutenintolerant kan därför alltid få reda på om maten innehåller ingredienser som mjölk, ägg eller vete.

Du kan få informationen muntligen eller skriftligen. Om informationen är muntlig ska det finnas en upplysning om att informationen finns att få. Skriftlig information om allergener kan exempelvis finnas:

  • På menyn
  • På en särskild skylt eller skärm
  • I ett informationsställ

Den nya lagstiftningen innebär att restaurangerna ska kunna informera om när en måltid innehåller allergena ingredienser så att du som är allergisk eller överkänslig ska kunna undvika den måltiden. Känsliga allergiker kan dock få allvarliga reaktioner av så lite som en nötflisa eller en droppe mjölk. Sådana kan oavsiktligt hamna i maten på restaurang och då räknas de inte som ingredienser.

Biobesöket

Om du upplever att biobesöket inte är möjligt att genomföra i enlighet med FN-konventionen kan du

  • Kontakta platschefen på biografen/biografägaren.
  • Kontakta biokedjans ledning.
  • Kontakta tillgänglighetssamordnare i din kommun

Förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning finns inskrivet i Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar.  Regeringsformens rättighetskatalog kan åberopas inför domstol.

I övrigt kan man inte hänvisa till regeringsformens bestämmelser inför domstol, men, andra lagar eller förordningar får inte strida mot dess bestämmelser. Den 1 januari 2015 infördes dessutom bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i Diskrimineringslagen.

Svenska lagar att fördjupa sig i inom tillgänglighetsområdet

Plan- och bygglag (länk, öppnas i nytt fönster)

Plan- och byggförordning (länk, öppnas i nytt fönster)

Förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler (länk, öppnas i nytt fönster)

Lag om offentlig upphandling (länk, öppnas i nytt fönster)

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (pdf, öppnas i nytt fönster)