Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Kulturaktiviteter ska ge mersmak

Den 8 september inleder vi aktiviteterna med en naturvandring och samtal om kultur och hälsa. Aktiviteten hålls på Fredriksdalsmuseer och trädgårdar. Fram till och med november har medlemmar i våra medlemsorganisationer möjlighet att delta i workshops, seminarium och studiebesök. Innehållet har påverkats av de åsikter som kom in till rapporten som tidigare gjorts i projektet.

Aktiviteter skapar möten och engagemang

Genom aktiviteterna ska vi inspirera både medlemsorganisationerna och deras enskilda medlemmar till ökat engagemang i kultur. Även möjligheten för medlemmar att mötas mellan Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer kan ge nya idéer och nytt engagemang.

–       Många områden har diskuterats i projektets första fas. Bland annat har bristande tillgänglighet på kulturområdet lyfts. Det handlar om allt från att det inte går att ta sig in med rullstol till att det inte är ordentligt skyltat. Ett besök till Trelleborgs museum kommer att äga rum, där en visning och ett samtal om museets tillgänglighetsarbete står på agendan berättar Sarah Granholm, projektledare.

Kultur för alla som vill

Region Skånes kulturpolitiska mål är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Dessutom ska alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

I projektet tar vi reda på hur våra medlemsorganisationer från funktionshinderrörelsen ser på sin möjlighet till delaktighet i kulturlivet och undersöker tillsammans hur de kan påverka den.

Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content