Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

RBU Skåne ny medlem i Funktionsrätt Skåne

Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne. 

RBU har cirka 10 000 medlemmar i Sverige och representerar medlemmar med ett stort antal diagnoser. Föreningen RBU Skåne arbetar både med påverkansarbete och med att erbjuda barn och ungdomar en aktiv fritid.

Föreningen har representanter i både regionens funktionshinderråd och dess samarbetsråd. De driver aktivt frågan om att återupprätta LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Parallellt med detta arbetar RBU Skåne med att skapa en aktiv fritid för barn och ungdomar med funktionshinder. I samarbete med flera idrottsföreningar, friluftsorganisationer och kommuner erbjuder de ett brett utbud av idrott, friluftsliv samt möjlighet att delta i kulturskola. Föreningen arrangerar dessutom olika former av aktiviteter och läger för funktionshindrade barn och deras familjer. De har ett kansli på Annegården i Lund.

RBU Skåne välkomnades formellt av Funktionsrätt Skåne på föreningens styrelsemöte den 4 oktober 2023.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Den 30 augusti träffades ett stort antal representanter för Funktionsrätt Skånes medlemsföreningar för ett dialogmöte i Höllviken.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content