Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Stort engagemang på dialogmöte om hälsa och kollektivtrafik 

Temat för årets sista dialogmöte den 7 december var hälsa. Det var uppenbarligen ett tema som engagerade. Många deltagare kom med kloka synpunkter, frågor och förslag. Roligt med så stort engagemang! Intresset var lika stort när Skånetrafiken berättade om hur de vill göra det enklare att betala resor med kollektivtrafiken.

Mötet började med att Malin Skogström och Johanna Jaran från Region Skåne berättade om riktade hälsosamtal i Skånes primärvård. Syftet med dessa hälsosamtal är att du som person ska få råd om vad du själv kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdom. Malin och Johanna var nyfikna på vad som är viktigt att tänka på för att hälsosamtalen ska passa personer med funktionsnedsättningar? Hur får vi dem som kallas till hälsosamtal att vilja komma.

App som uppmuntrar till fysisk aktivitet

Stefan Johansson från Begripsam, berättade om ett aktuellt forskningsprojekt där de just nu utvecklar en app som ska stimulera och uppmuntra till fysisk aktivitet. Detta projekt gör Begripsam i samarbete med personer med funktionsnedsättning. Här fick vi som deltog på dialogmötet möjlighet att komma på förslag till nya fysiska aktiviteter som de kan lägga in i appen. 

Nya sätt att betala i kollektivtrafiken

Utöver de punkter som stod i inbjudan, så var även Niklas Sandgren och Jim Dahlén från Skånetrafiken på plats. De berättade om hur de nu planerar för framtidens sätt att betala för sin resa. Projektet är i ett mycket tidigt stadium. Vi som var med på dialogmötet var bland de första utanför Skånetrafiken som fick höra detta. Jim och Niklas vill gärna få med Funktionsrätt Skåne i detta arbete, så att det nya sättet att betala även ska fungera för personer med funktionsnedsättningar.

Totalt deltog 42 personer på dialogmötet. 16 olika medlemsföreningar var representerade och flera olika samarbetspartners. Tusen tack till alla som deltog! Och tack för alla kloka inspel och frågor! 

Niklas Sandgren och Jim Dahlén från Skånetrafiken berättar om sitt projekt för att göra det enklare att betala i kollektivtrafiken. Till vänster en teckentolk.
Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content