Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Årets sista ordförandedialog fokuserar på hälso- och sjukvården

Funktionsrätt Skånes nya intressepolitiska program går ut på remiss till medlemsorganisationerna innan jul. Det fokuserar på personer med funktionsnedsättnings rättigheter, delaktighet och perspektiv.

Sjukhusens utveckling planerades efter andra världskriget

Planen för hur hälso- och sjukvården skulle utvecklas skapades efter andra världskriget när Sverige befann sig i en högkonjuktur. Man började med att bygga de stora sjukhusen. Under 90-talet var det dags att satsa på primärvården. Däremot var det lågkonjuktur i Sverige. Det gjorde att man var tvungen att skala ner utvecklingen.

Personcentrerad vård ger bättre resultat

Katja Finger och Catarina Wallenberg Gustafsson från Centrum för personcentrerad vård berättade om personcentrerad vård.

Deltagarna fick ställa sig på en tidslinje för att visa när de hörde talas om personcentrerad vård första gången. Majoriteten kom i kontakt med begreppet 2016.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content