Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Årets sista ordförandedialog fokuserar på hälso- och sjukvården

Funktionsrätt Skånes nya intressepolitiska program går ut på remiss till medlemsorganisationerna innan jul. Det fokuserar på personer med funktionsnedsättnings rättigheter, delaktighet och perspektiv.

Sjukhusens utveckling planerades efter andra världskriget

Planen för hur hälso- och sjukvården skulle utvecklas skapades efter andra världskriget när Sverige befann sig i en högkonjuktur. Man började med att bygga de stora sjukhusen. Under 90-talet var det dags att satsa på primärvården. Däremot var det lågkonjuktur i Sverige. Det gjorde att man var tvungen att skala ner utvecklingen.

Personcentrerad vård ger bättre resultat

Katja Finger och Catarina Wallenberg Gustafsson från Centrum för personcentrerad vård berättade om personcentrerad vård.

Deltagarna fick ställa sig på en tidslinje för att visa när de hörde talas om personcentrerad vård första gången. Majoriteten kom i kontakt med begreppet 2016.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content