Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Uncategorized

Universell utformning på skånska museer

I projektet, som pågår 2017 – 2018, dokumenterar två grupper av museernas anställda och enskilda medlemmar från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer tillgänglighet och delaktighet på Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund. Arbetet görs tillsammans med Certec, Lunds Tekniska Högskola, utifrån universell utformning. Projektet bidrar till museernas utveckling av arbetet med tillgänglighet och inkludering. Det kommer

Universell utformning på skånska museer Läs mer »

Funktionsrätt Skåne
Skip to content