Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Uncategorized

Universell utformning på skånska museer

I projektet, som pågår 2017 – 2018, dokumenterar två grupper av museernas anställda och enskilda medlemmar från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer tillgänglighet och delaktighet på Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund. Arbetet görs tillsammans med Certec, Lunds Tekniska Högskola, utifrån universell utformning. Projektet bidrar till museernas utveckling av arbetet med tillgänglighet och inkludering. Det kommer …

Universell utformning på skånska museer Läs mer »

Färgglad fjäril och färgglada blommor.

Inleder året med samrådsträffar

Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.

Vallmoblommor.

Vi skapar egna förutsättningar

Nio deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar har en viktig roll i att skapa delaktig kultur.

Skog och hav.

Årsmötet 2017

Funktionsrätt Skåne höll årets årsmöte den 25 april på Norra Station i Hässleholm.
Gilbert Tribo (L) var mötesordförande. Verksamheten under 2016 presenterades för ombuden. Styrelsen har två nya ersättare.

Skog och hav.

Nya styrelsemedlemmar

Två nya ersättare röstades in på Funktionsrätt Skånes årsmöte 2017.
Alice Back kommer från Afasiföreningen Kristianstad och Carin Nilsson kommer närmast från sitt uppdrag i valberedningen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram emot att få ta del av deras kompetenser i det framtida arbetet.

Rosa blommor på träd och blå himmel.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning på skånska museer drar igång på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad i slutet av augusti. Medlemmar från våra medlemsorganisationer och museipersonal ska tillsammans ta reda på vad som skapar full inkludering. Certec, Lunds tekniska högskola, leder arbetet efter den universella utformningens principer.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content