Vallmoblommor.

Vi skapar egna förutsättningar

Nio deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar har en viktig roll i att skapa delaktig kultur.

Organisationens roll i att skapa delaktighet

Vilka delar krävs för att vi ska vara delaktiga? Den här frågan var aktuell för deltagarna att diskutera efter utställningen. Det framgick bland annat att organisationerna har en viktig roll när det gäller delaktig kultur. Upplevelsen är att det kan vara svårt att ge sig in i ett nytt sammanhang. Organisationerna har möjlighet att skapa trygga aktiviteter där gruppens behov blir tillgodosedda. På så sätt tar organisationerna ett första steg mot att sätta igång och påverka eventuella förändringar hos kulturaktörer.

Ett bra bemötande är allas ansvar

När diskussionen handlar om bemötande fokuseras det ofta på anställda. Under uppstartsträffen i Helsingborg menade deltagarna att de upplevde att bemötandet har blivit bättre. I Ystad lyftes även en annan vinkel: Andra besökares bemötande är minst lika viktigt för känslan av att vara delaktig och välkommen i sammanhanget. Fortfarande finns det en stor okunskap som gör det allmänna bemötandet sämre.

Dela detta inlägg på: