Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning på skånska museer drar igång på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad i slutet av augusti. Medlemmar från våra medlemsorganisationer och museipersonal ska tillsammans ta reda på vad som skapar full inkludering. Certec, Lunds tekniska högskola, leder arbetet efter den universella utformningens principer.

En direkt möjlighet för dig som vill påverka museernas utformning

Utgångspunkten för projektet är universell utformning som handlar om inkludering. Alla individer ska kunna delta i samhället på lika villkor. Detta uppnår vi genom att produkter, tjänster och miljöer designas för att kunna användas av alla utan extra anpassning.

Förutom att undersöka och dokumentera museernas miljöer för att hitta vad som bidrar till eller minskar inkluderingen kommer diskussioner hållas med museipersonalen. Förutom att direkt påverka de deltagande museernas verksamheter kommer projektet att ge en vetenskaplig artikel samt bidra till Funktionsrätt Skånes intressepolitiska arbete gällande tillgänglighet och delaktighet.

Samarbete driver utveckling

Konventionsstaterna som följer FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska se till att delaktigheten i kulturlivet är på lika villkor för alla. I vårt andra kulturprojekt, Delaktig Kultur, märks att så inte är fallet.  Vi menar att ökad inkludering i kulturlivet kräver samarbeten så att olika perspektiv påverkar utvecklingen. I det här projektet samarbetar funktionshinderrörelsen, kulturområdet och forskningsområdet.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content