Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Myndigheten för delaktighet håller konferens

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Funktionsrätt Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.

Fler sätt att arbeta med konventionen

Generaldirektör Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet kommer att berätta om regeringens nya inriktning för funktionshinderpolitiken. På plats kommer representanter från kommuner, Funktionsrätt Skåne och Antidiskrimineringsbyrån berätta om hur vi kan arbeta med konventionen.

Även Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen kommer att berätta om vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär och hur situationen ser ut i Sverige.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content