Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Myndigheten för delaktighet håller konferens

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Funktionsrätt Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.

Fler sätt att arbeta med konventionen

Generaldirektör Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet kommer att berätta om regeringens nya inriktning för funktionshinderpolitiken. På plats kommer representanter från kommuner, Funktionsrätt Skåne och Antidiskrimineringsbyrån berätta om hur vi kan arbeta med konventionen.

Även Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen kommer att berätta om vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär och hur situationen ser ut i Sverige.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Har du frågor kring dina rättigheter? Nu har du möjlighet att vända dig till Funktionsrättsbyrån som är specialister på funktionsrätt.
Nära 200 personer har besvarat vår enkät om hur det är för personer med funktionsnedsättning att resa med Öresundstågen.
Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Från och med oktober 2023 består Funktionsrätt Skåne av 39 medlemsföreningar. Ny medlem är RBU Skåne, Rörelsehindrade barn och ungdomar Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content