Vallmoblommor på en äng och sol.

Myndigheten för delaktighet håller konferens

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Funktionsrätt Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.

Fler sätt att arbeta med konventionen

Generaldirektör Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet kommer att berätta om regeringens nya inriktning för funktionshinderpolitiken. På plats kommer representanter från kommuner, Funktionsrätt Skåne och Antidiskrimineringsbyrån berätta om hur vi kan arbeta med konventionen.

Även Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen kommer att berätta om vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär och hur situationen ser ut i Sverige.

Dela detta inlägg på: