Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Ny guide för användarmedverkan

Nu finns vår guide Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? i både tryckt form och som pdf.

Syftet med användarguiden är att visa på nyttan med användarmedverkan samt att berätta för intresserade verksamheter hur man går till väga i praktiken. Det finns idag ett ökat tryck på att användare ska ha en framträdande roll då produkter och tjänster utvecklas, testas, upphandlas och utvärderas. Ibland kommer kraven på användarmedverkan genom lagstiftningen, men de kommer också från standarder samt från bidragsgivare och finansiärer.

Se användarna som experter

Personer med egna levda erfarenheter av diagnoser, funktionsnedsättningar och olika svårigheter är experter på att leva med dessa. De kan bidra med perspektiv, insikter och kunskaper som är mycket värdefulla och som är svåra att läsa sig till eller få fram på annat sätt.

Läs mer om användarmedverkan.

Ladda ner guiden Användarmedverkan i praktiken.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Funktionsrätt Skåne inleder i vår två olika projekt med Skånetrafiken. Båda med syfte att skapa mer tillgänglig kollektivtrafik i framtiden.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content