Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Tillgänglighet garanterar inte inkludering

Under hösten har museipersonal och besökare deltagit i projektet Universell utformning på skånska museer. Utifrån universell utformning har de undersökt vad som inkluderar eller exkluderar på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad. Universell utformning breddar samtalet om tillgänglighet och delaktighet.

En annan symbol hade varit mer inkluderande

På Regionmuseet Kristianstad upptäckte deltagarna att dörröppnaren till entrén är kombinerad med en rullstolssymbol. Dörröppnaren gör att alla kan komma använda entrén, vilket gör den tillgänglig. Samtidigt pekar rullstolssymbolen ut en grupp av individer. Det är många människor som använder dörröppnaren men alla använder inte rullstol. Både museipersonalen och besökarna tyckte att en symbol som betyder ”Öppna dörren” hade varit mer inkluderande än rullstolssymbolen.

Det är ett exempel på likvärdig användning, en av de sju principer som universell utformning utgår från. Likvärdig användning innebär att produkten, miljön eller tjänsten ska kunna användas av alla människor. Den ska inte heller skilja på eller peka ut människors olika funktionsförmågor.

Universell utformning fördjupar diskussionen om tillgänglighet och delaktighet

Exemplet med dörröppnaren visar hur universell utformning bidrar till ett bredare samtal om delaktighet. Den fysiska tillgängligheten är viktig för inkluderingen och delaktigheten. Däremot kräver delaktighet och inkludering mer än att miljön, produkten eller tjänsten är fysiskt tillgänglig. Den behöver dessutom vara enkel att använda, lätt att förstå och ge användaren information och instruktion på ett effektivt sätt.

Universell utformning är ett sätt att kunna förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För den svenska funktionshinderpolitiken uppges universell utformning vara en viktig strategi.

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content