Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

22 februari 2018

Trävägg och små blommor.

Full delaktighet kräver attitydförändring

Funktionsrätt Skåne deltog på Myndigheten för delaktighets regionala konferens om mänskliga rättigheter samt DHS nationella konferens om arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Fler talar idag om delaktighet, rättigheter och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ett verktyg. Arbetsmarknaden har fortfarande problem när det kommer till delaktighet och tillgänglighet.

Rapsfält.

Tillgänglighet garanterar inte inkludering

Under hösten har museipersonal och besökare deltagit i projektet Universell utformning på skånska museer. Utifrån universell utformning har de undersökt vad som inkluderar eller exkluderar på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad. Universell utformning breddar samtalet om tillgänglighet och delaktighet.

Trävägg och små blommor.

Personcentrerad vård ser individen

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som ger en tryggare vård som tar till vara på vårdens resurser. Katja Finger, projektledare, och Catarina Wallengren Gustafsson, universitetslektor från Centrum för personcentrerad vård (GPCC) gästade vår ordförandedialog 4 december.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content