Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

22 februari 2018

Vallmoblommor.

Vi skapar egna förutsättningar

Nio deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar har en viktig roll i att skapa delaktig kultur.

Skog och hav.

Årsmötet 2017

Funktionsrätt Skåne höll årets årsmöte den 25 april på Norra Station i Hässleholm.
Gilbert Tribo (L) var mötesordförande. Verksamheten under 2016 presenterades för ombuden. Styrelsen har två nya ersättare.

Skog och hav.

Nya styrelsemedlemmar

Två nya ersättare röstades in på Funktionsrätt Skånes årsmöte 2017.
Alice Back kommer från Afasiföreningen Kristianstad och Carin Nilsson kommer närmast från sitt uppdrag i valberedningen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram emot att få ta del av deras kompetenser i det framtida arbetet.

Rosa blommor på träd och blå himmel.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning på skånska museer drar igång på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad i slutet av augusti. Medlemmar från våra medlemsorganisationer och museipersonal ska tillsammans ta reda på vad som skapar full inkludering. Certec, Lunds tekniska högskola, leder arbetet efter den universella utformningens principer.

Vallmoblommor.

Kulturaktiviteter ska ge mersmak

Den 8 september inleder vi aktiviteterna med en naturvandring och samtal om kultur och hälsa. Aktiviteten hålls på Fredriksdalsmuseer och trädgårdar. Fram till och med november har medlemmar i våra medlemsorganisationer möjlighet att delta i workshops, seminarium och studiebesök. Innehållet har påverkats av de åsikter som kom in till rapporten som tidigare gjorts i projektet.

Vallmoblommor på en äng och sol.

Samverkan är temat i Höllviken

Representanter för 19 av Funktionsrätt Skånes 36 medlemsorganisationer samlades på Falsterbo Kursgård för att medverka i ordförandedialogen. Tillsammans med styrelsen och kanslipersonalen tog deltagarna del av föreläsningar av gästerna från SUS, Multihelix och Begripsam. Teman för dagen var samverkan, e-hälsa och den skånska hälso- och sjukvården.

Svart fjäril sitter på orange blomma.

Vi löser utmaningarna tillsammans

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som behöver lösningar. Ett sätt att lösa dessa är genom samverkan. Det menar Ursula Hultkvist Bengtsson, VD Multihelix. Ett sätt att komma på de bästa lösningarna är att arbeta med prototyper som gör idéerna tydliga.

Vallmoblommor på en äng och sol.

Myndigheten för delaktighet håller konferens

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Funktionsrätt Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content