Delaktig Kultur

Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.

Projektet riktar sig både till Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och deras enskilda medlemmar. Utgångspunkten består av tre olika delar; behovsbaserad kultur, aktivitetsgrupp och kulturdialog. I behovsbaserad kultur ska vi undersöka dagens förutsättningar för delaktighet i kulturen, för att få en bra bild kring läget. På så sätt kan vi anpassa projektets aktiviteter och arbeta målinriktat. Därefter kommer en aktivitetsgrupp att startas upp, som ska inspirera till deltagande i kultur genom olika aktiviteter. I projektets sista fas kommer vi att starta upp en samtalsgrupp om kulturen. Tanken är att vi ska diskutera förutsättningarna för delaktighet i kultur, brister på området, goda exempel och utvecklingsmöjligheter.

Behovsbaserad kultur – en rapport

Den enkät vi skickade ut under projektets första fas har nu sammanställts i en rapport. Totalt fick vi in 230 svar från totalt 28 kommuner av Skånes 33. Överlag anser de svarande att kultur är intressant att uppleva och utöva men att det finns utrymme för utveckling.

Svaren påverkar de aktiviteter som kommer att anordnas inom projektet hösten 2017.

Aktiviteter för våra medlemsorganisationer

Projektet har tagit fram aktiviteter utifrån medlemsorganisationerna och deras medlemmars synpunkter. De ska inspirera våra medlemsorganisationer till att göra mer på kulturområdet.