Avslutade projekt

Projekt har alltid varit en viktig del av Funktionsrätt Skånes verksamhet. Alla har syftat till att förändra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Oavsett om projekten handlat om funktionshinderrörelsens utveckling eller möten i vården har de bidragit till vår påverkan av samhället.